Zwróci

"Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej woli odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisemnie, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres outdoor@benel.nl). Mogą Państwo skorzystać w tym celu ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie są Państwo do tego zobowiązani. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy użytkownikowi wszystkie dokonane do tego momentu płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni po poinformowaniu nas o decyzji użytkownika o odstąpieniu od umowy. W przypadku zwrotu tylko części zamówienia koszty dostawy nie zostaną zwrócone. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych środków płatniczych, przy użyciu których dokonano pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie uzgodnił inaczej; w każdym przypadku użytkownik nie zostanie obciążony kosztami takiego zwrotu. Możemy zaczekać ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towarów z powrotem lub do momentu udowodnienia przez użytkownika, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot towarów przed upływem terminu 14 dni jest terminowy. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Nasz adres zwrotny: Benel B.V. | Buteophotogear.pl Buitenvaart 1127a, 7905 SE Hoogeveen, Holandia.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za utratę wartości towarów wynikającą z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów."

 

Reklamacje:

Reklamacje można przesyłać na adres outdoor@benel.nl

Skargę można również przesłać do komisji rozjemczej za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

© 2016 - 2024 buteophotogear | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore